Publicerad 1982   Lämna synpunkter
SOPORIFER, adj.
Etymologi
[jfr eng. soporiferous, fr. soporifère; av lat. soporifer, av sopor, sömn (se SOPOR) o. -fer, bärande, av ferere, bära (se BÄRA, v.)]
(†) sömngivande, sömn-. Han .. beslöt .. hemta krafter genom en så lång förmiddagshvila, som hans soporifera förmåga möjligen kunde medgifva. Almqvist Ekols. 2: 4 (1847).

 

Spalt S 8890 band 29, 1982

Webbansvarig