Publicerad 1977   Lämna synpunkter
SLOMA, v.
Etymologi
[sv. dial. sloma, lomma (i väg), stryka omkring; möjl. ombildning (under inflytande från LOMA, v.1) av sv. dial. slomma, gå långsamt o. släpande, gå med vårdslöst hängande kläder, gå matt o. dåsigt, gå o. dåsa, motsv. nor. dial. sloma, gå långsamt o. släpande, sannol. etymologiskt identiskt med nor. dial. sluma (se SLUM, adj.); i källan c. 1755 har ordet i fråga om bet. sannol. anslutits till slom, sbst.2 (se SLUM, sbst.2)]
(†) vårdslöst gå med nedhängande o. släpande rock. Schultze Ordb. 4562 (c. 1755).

 

Spalt S 6727 band 27, 1977

Webbansvarig