Publicerad 1977   Lämna synpunkter
SLIDDERSLADDER slid3er~slad2er l. 40 10 l. SLIDDER SLADDER40 40 l. 40 10.
Ordformer
(sliddersladder 1804 osv. slidder-sladder 17381955. slidder sladder 1738 osv.)
Etymologi
[jfr d. sliddersladder, slidder sladder, lt. sliddersladder; reduplicerande o. sekundärt avljudande bildning utgående från SLADDER, sbst.2; med avs. på bildningssättet jfr bl. a. FICKFACK, KRIMSKRAMS, SNICKSNACK. — Jfr SLIDDER, sbst.2]
(vard.) tomt l. löst l. nonsensartat tal l. prat, struntprat, snicksnack; (ogrundat) skvaller; särsk. närmande sig interjektionell anv., ss. avvisande kommentar till l. avvisande svar på yttrande o. d.: (sånt) prat, nonsens, snicksnack. Sophia. .. Hans wäsende är rent: der är moget förstånd, der är godt hjerta, der är Gudsfruktan, der är … Styrbjörn. Slidder, Sladder. Jag wil inte hörat. Dalin Vitt. II. 5: 55 (1738). Af hwad som är anfördt, kan man .. lätt begripa, at jag intet förstår med de Lärda Wetnskaperna något slidder sladder och grillenfängeri, som uti sielfwa lefwernet ingen nytta med sig förer. Lagerbring HistLit. 2 (1748). Tyst, sqvallergummor, med ert sliddersladder. Franzén Skald. 6: 353 (1843). Petrus Persson Stör stal från klockarn smör, sprang i grannens badstu’, fortsatte Jussi med sitt sliddersladder. Arkadius Pakkala 105 (1895). Allt detta slidder sladder om fästmö och bröllop trodde hon så mycket hon ville. Juel ProstD 70 (1933).

 

Spalt S 6560 band 27, 1977

Webbansvarig