Publicerad 1960   Lämna synpunkter
RYSK rys4k, adj.4
Etymologi
[av t. dial. rüsch, motsvarande t. rösch, skör, spröd m. m., om pappersmassa: rysk; möjl. besläktat med rasch (se RASK, adj.)]
tekn. om pappersmassa: som består av styva fibrer vilka utsatts för en mindre intensiv mekanisk bearbetning o. vilka i sina hålrum binda föga vatten; äv. om (slag l. typ av) papper: som framställts av sådan pappersmassa; äv. i uttr. rysk malning, om malning varigm sådan pappersmassa framställes. Ambrosiani DokumPprsbr. 380 (1923). När den (dvs. pappersmassan) ännu i sina hålrum håller föga vatten, är den styv och ofiltbar samt kallas rysk. SvSkog. 1146 (1928). Läskpapper är av utpräglat ”rysk” typ, pergamyn av ”smörjig”. GrafUppslB 708 (1951). Rysk malning avser att ge korta fibrer utan uppspjälkning. TNC 29: 46 (1958).

 

Spalt R 3390 band 23, 1960

Webbansvarig