Publicerad 1936   Lämna synpunkter
KLÄPPE kläp3e2, n.; best. -et; pl. -en.
Etymologi
[avledn. av KLÄPP, sbst.1]
(föga br.) om hängande prydnad; jfr KLÄPP, sbst.1 1 b. SDS 1899, nr 56, s. 3.

 

Spalt K 1505 band 14, 1936

Webbansvarig