Publicerad 1924   Lämna synpunkter
FIGURÉ fig1ɯre4 l. fi1– l. -ur- (äv. med fr. uttal) r. ((†) n. Sundblad GBruk 55 (1888)); best. -n l. -en; pl. -er.
Etymologi
[av fr. (danse) figurée; jfr FIGURERA 7 samt FIGUR 5 c]
dans. figurdans; handling(en) att figurera (i dans); (viss) tur i figurdans. Sturzen-Becker 3: 47 (1861). Hel figuré. Hubendick FlickLek. 109 (1879). Figuré till höger och venster. Björkman (1889). Skickligaste dansaren var den, som kunde .. göra de högsta skutten i figuréen. TurÅ 1905, s. 107.

 

Spalt F 512 band 8, 1924

Webbansvarig