Publicerad 2011   Lämna synpunkter
UPPLOPP up3~lop2, n.; best. -et; pl. =.
Ordformer
(op- 15291687. opp- 1722. up- (v-, w-) 15261797. upp- (v-) 1526 osv. -loop 15261617. -lop 15261784. -lopp 1527 osv. -lup c. 1585. -låp 1598)
Etymologi
[fsv. uplop; jfr ä. d. oplob (d. opløb), mlt. uplōp; ssg av UPP o. LOPP]
1) († utom i a) förhållandet att ngn l. ngt rör sig uppåt l. framåt; äv. mer l. mindre bildl. Iagh lembnar nu dhenne saak V. Consist. tÿ iagh ledhes af henne (dvs. en ung kvinna som vill dra sig ur en trolovning) effter iagh ett dageligit uplop af sådhanna har. VDAkt. 1695, nr 1037. (Vi) undfingo .. bref ifrån R. R. Grefwe Taube, att han var färdig till uplopp med escaderen. HSH 26: 344 (c. 1783). Om sommaren, när många små floder komma, som kallas Upplopp. Englund Ged. 134 (1853). — särsk.; konkretare.
a) (fullt br.) om sista sträckan före mål i tävlingslopp (där slutspurten sker); äv. övergående i bet.: slutspurt; äv. bildl. Efter en lyckad start tog Debora ledningen och behöll densamma till in emot upploppet, der hingstarne med lätthet gingo förbi. TIdr. 1881, s. 36. Byhlén hade innerbanans stora chanse (i 400-metersloppet) och den sympatiske hellenen utnyttjade densamma till fullo med ett utmärkt upplopp. IdrBl. 1924, nr 67, s. 4. Vad kan vi vänta oss av 90-talet, upploppet mot ett nytt årtusende? GbgP 21/12 1989, s. 34.
b) i fråga om bollsport: anfall. Spänningen var på sin höjdpunkt, då Britannia får ett upplopp, hvilket emellertid motas af danskarnas målvakt. NordIdrL 1901, s. 391. IdrBl. 1924, nr 18, s. 3 (i fråga om bandy).
2) handlingen l. förhållandet att (tillfälligt uppkommen) folkmassa o. d. är delaktig i oroligheter l. bråk (på gator o. torg); tumult, kravaller. Mat. 26: 5 (NT 1526). Thet oplop som j och flere emoth hans nåde wpkommit hade. G1R 6: 387 (1529). Om ena natt bleff vplop i stadhen emellan her Steens folk och the med honom höllo, och erchebispens folk och the med honom höllo. OPetri Kr. 304 (c. 1540). Man förestälte sig ej annat, än at det snart skulle bryta löst uti et allmänt uplop. Celsius G1 1: 12 (1746). Lätt kan ett litet, af en händelse uppkommet, upplopp öfvergå till en allmännare folkrörelse eller revolution. Wingård Minn. 6: 81 (1847). Har folksamling .. gått till förenat våld å person eller egendom, dömes .. för våldsamt upplopp, anstiftare och anförare till fängelse i högst tio år. SFS 1962, s. 1858. — jfr FOLK-, GATU-, PÖBEL-, STREJK-, STUDENT-UPPLOPP m. fl.
Ssgr: (2) UPPLOPPS-MAKARE. person som skapar l. initierar upplopp. SvD(A) 17/6 1960, s. 4.
(1 a) -RAKA. om sista raksträckan före mål (i tävlingslopp). Han skakade av sig italienaren .. på upploppsrakan och vann kvällens populäraste seger. SvD(A) 4/8 1969, s. 3.
(1 a) -STRID. strid om segern som avgörs i upploppet. Efter en flott upploppsstrid var han .. den mycket säkre vinnaren. DN(A) 17/8 1964, s. 24.

 

Spalt U 551 band 36, 2011

Webbansvarig