Publicerad 1945   Lämna synpunkter
MOT, prep. o. adv. ssgr (forts.):
(I 13 d) MOT-ELD.
1) skogsv. eld anlagd för att hejda spridningen av en skogsbrand. Göra upp, anlägga moteld. JernkA 1851, s. 287. SvSkog. 674 (1928).
2) mil. eld varmed truppförband besvarar eld från fienden; samling av den avvärjande artillerielden mot ett begränsat område, där fienden samlar trupper före stormningen. SvD(A) 1919, nr 158 A, s. 3. FältreglArm. 1938, s. 222.
(I 2) -ELEKTROMOTORISK. el.-tekn. i uttr. motelektromotorisk kraft, i elektrisk strömkrets uppträdande elektromotorisk kraft som värkar emot den spänning som påtryckes strömkretsen. TT 1891, s. 264.
(I 5, 15 a β) -EMALJ. (i fackspr.) emalj anbragt på insidan l. baksidan av ett på motsatt sida emaljerat föremål, ”kontraemalj”. Eneberg Karmarsch 2: 597 (1861). Ehrström Konsthantv. 75 (1924).

 

Spalt M 1446 band 17, 1945

Webbansvarig